SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Tez ve Proje Teslimi Hakkında

08.11.2017

Lisansüstü Programlarımızda öğrenim gören öğrencilerin tez ve projelerinin Enstitümüze teslim edilme yöntemi görüşüldü.

Doktora, Tezli Yüksek Lisans Programları tezlerinin ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları projelerinin Enstitümüze 1 nüsha yazılı, 1 nüsha dijital ortamda olacak şekilde teslim edilmesine oybirliğiyle karar verildi.