SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Sosyoloji Doktora Programına Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Aday Öğrenci Listesi

08.09.2017

07 Eylül 2017 tarihinde yapılan Doktora sınavında başarılı olarak, Lisansüstü Programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların isimleri aşağıda yer almaktadır.

ANABİLİM DALI: SOSYOLOJİ

PROGRAM: SOSYOLOJİ

PROGRAM TÜRÜ: DOKTORA

ASIL

1.Burcu SAĞLAM

2.Cahide Zeynep ENGİNAR (Burslu)

3.Muhammet Elyasa KOYTAK

4.Zeynep Yılmaz HAVA (Burslu)

5.Erzan AKTAR (Burslu)

YEDEK

1.İbrahim BULUT

Doktora Programlarına Kesin Kayıt Tarihleri, Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Kesin Kayıt Tarihleri ve Yeri :  

08 Eylül 2017

Kesin Kayıt Adresi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Güney Kampüs
D-100 Karayolu Yanyol
34700 Kadıköy / İSTANBUL                        

Tel:  (216) 280 2346

         (216) 280 2342

         (216) 280 2345

1-Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu Olanlar İçin;

a) Yüksek lisans programına kesin kayıt için lisans diploması, doktora programına kesin kayıt için yüksek lisans diploması veya çıkış belgesinin aslı ya da üniversitece onaylı örneği. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

b) Yüksek lisans programına kesin kayıt için lisans, doktora programına kesin kayıt için yüksek lisans mezuniyet derecesini gösterir not tablosu (transkript) belgesinin aslı veya üniversitece onaylı örneği. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

c) ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya internet baskısı.

d) ÜDS, KPDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya internet baskısı.

e) Son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf (4.5 X6 Cm.) (2 adet)

f) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

g) Araştırma Görevlileri için durumlarını gösterir ilgili dekanlıktan alınmış yeni tarihli belge.