SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Özel Hukuk Doktora Başvuru Koşulları ve Kontenjan İlanı

01.08.2017

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

ÖZEL HUKUK DOKTORA PROGRAMINA İLİŞKİN

BAŞVURU KOŞULLARI VE KONTENJAN İLANI

A- BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuru Tarihleri :

21 Ağustos-06 Eylül 2017

Başvuru Adresi     :

D-100 Karayolu Dumlupınar Mah.
34730 Kadıköy  / İSTANBUL                        

Tel: (216) 280 2346

       (216) 280 2342

       (216) 280 2345

                                                                         

B- SINAV VE KAYIT

Mülakat\Yazılı Sınav Tarihi

7 Eylül 2017

Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların İlanı

8 Eylül 2017

Kesin Kayıt Tarihleri

11 – 15 Eylül 2017

C- BAŞVURU KOŞULLARI

1.Mezuniyet Koşulu

a)Doktora programına başvuru için:  Yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans\yüksek lisans diplomasına sahip olmak.

2.Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Koşulu

Adayların, ALES veya eşdeğer bir sınavdan, başvuracakları programın öngördüğü türde yeterli puanı almış olmaları gereklidir. Gerekli puan düzeyi ve türü kontenjan tablosunda yer almaktadır.

3.Yabancı Dil Bilgisi

Doktora Programlarına başvuru için adayların kendi anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinden birinden ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından, başvuracakları programın öngördüğü yeterli puanı almış olmaları gereklidir. Gerekli puan düzeyi kontenjan tablosunda yer almaktadır.

4.Diploma Mezuniyet Notu Koşulu

a)Yüksek lisans diploması ile doktora programına başvuru için mezuniyet not şartı aranmaz.

b)Doktora programına lisans diploması ile başvuran adayların; yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı bir bilim veya sanat dalında 4 tam not üzerinden en az 3,25 ya da 100 tam not üzerinden en az 85 puan veya eşdeğer mezuniyet notuna sahip olmaları gerekmektedir.

c)Doktora programına lisans diploması ile başvuran adayların başvurduğu programın puan türünde ALES’ten en az 80 standart puana sahip olmaları gerekmektedir.

5.Yabancı Uyruklu Adayların Başvuru Koşulları

a)Doktora programına başvuracak yabancı uyruklu adaylar, yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans\yüksek lisans diplomasına sahip olmalıdır.

b)Doktora programına başvuracak yabancı uyruklu adaylardan, ALES veya eşdeğer bir sınav sonuç belgesi aranmaz.

c)Yabancı uyruklu adaylar için mezuniyet not şartı aranmaz.

d)Yabancı uyruklu adaylar, ana dilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinden birinden ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından, başvuracakları programın öngördüğü yeterli puanı almış olmaları gereklidir. Gerekli puan düzeyi kontenjan tablosunda yer almaktadır.

e)Yabancı uyruklu adaylar, Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) ya da Üniversitelerin konu ile ilgili merkezlerinden lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir belgeyi almış olmalıdırlar. Bu belgeye sahip olmayan adaylar Türkçeden sınava tabi tutulurlar.

D- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adaylar başvurularını online yaparlar. Başvurularda herhangi bir ücret alınmaz.

a)Doktora programına başvuru için yüksek lisans diploması veya çıkış belgesi fotokopisi.  Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu adaylar ve aynı durumdaki Türk vatandaşlarının, diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

b)Doktora programına başvuracakların yüksek lisans not tablosu (transkript) belgesi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu adaylar ve aynı durumdaki Türk vatandaşlarının, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

c)ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesi.  (ALES veya eşdeğer sınav sonucunun geçerlik süresi 3 yıldır.)

d)ÜDS, KPDS, YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesi.

e)Adayın neden lisansüstü eğitim yapmak istediğine dair açıklamalarının yer aldığı yaklaşık 300 kelimelik kompozisyon.

f)Başvuru Formu (online doldurulacaktır.)

E- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

a)Adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri;  ALES puanının %50’si,  lisans not ortalamasının %20’si, mülakat ve/veya yazılı sınav notunun %30’u toplanarak elde edilen puana göre yapılır.  Elde edilen bu puanın başarı değerlendirmesine alınabilmesi için en az 65 olması gerekir.

b)Yabancı uyruklu adayların sınav değerlendirmeleri mülakat sonucuna göre yapılır. Adayın başarılı sayılabilmesi için en az 65 puan alması gereklidir.

F- DOKTORA PROGRAMLARI KONTENJAN TABLOLARI

ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI

Kontenjan Sayısı

YABANCI DİL

ALES Puanı

ALES Puan Türü

Türk Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Özel Hukuk Doktora Programı*

10

3

60

70

SÖZ/EA/SAY

*Hukuk Fakültesi mezunlarının başvuruları kabul edilecektir.