SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Mülakat Yer ve Saatleri

11.01.2017

Lisansüstü Programlar için yapılacak olan mülakatların yeri ve saati aşağıdaki gibidir;

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları:
24 Ocak 2017
Saat: 10.00
A Blok 2. Kat
Tezsiz Yüksek Lisans Programları:
25 Ocak 2017
Saat: 10.00
A Blok 2. Kat