SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Marmara Belediyeler Birliği Tez destek Programı

22.01.2018

MBB Şehir Politikaları Merkezi, 2018 yılı itibarıyla MBB üyesi illerde (İstanbul, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Sakarya, Tekirdağ, Çanakkale, Edirne, Düzce, Kırklareli, Bolu, Yalova, Bilecik) faaliyet gösteren üniversitelerde lisansüstü öğrenim gören ve tez aşamasına geçen öğrenciler için destek programı açıyor.
Destek programına ilişkin detaylar şu şekildedir:
·         Tez araştırmasının konusu “yerel yönetim” veya “şehircilik” alanlarında olmalıdır.
·         6 adet doktora ve 5 adet yüksek lisans tezi desteklenecektir.
·         Destek miktarı her bir doktora tezi için 15.000 ₺, her bir yüksek lisans tezi için 6.000 ₺ olarak belirlenmiştir.
·         Başvuru, doğrudan Marmara Belediyeler Birliği’ne, aşağıda linki verilen form bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurularak ve bilimseldestek@marmara.gov.tr adresine e-posta yolu ile gönderilerek yapılmalıdır.*
·         Son başvuru tarihi 9 Şubat 2018 olarak belirlenmiştir.
·         Başvuruların nihai değerlendirmesi Marmara Belediyeler Birliği Encümeni tarafından yapılacaktır.
·         Sonuçlar MBB Encümeni’nin yapacağı değerlendirmenin ardından 1 ay içerisinde www.marmara.gov.tr adresinden duyurulacaktır.
·         Destek verilmesi uygun görülen tez sahipleri sözleşmeye davet edilecektir.