SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Kayıt Hakkı Kazanan Aday Öğrenci Listesi

26.01.2018

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı Kazanan Öğrenci Listesi İçin Tıklayınız

Tezsiz Yüksek Lisans Programı Kazanan Öğrenci Listesi İçin Tıklayınız

Kayıt tarihleri ve Kayıt için gerekli belgeler listelerin içinde yer almaktadır.

Not: Lütfen işlemlerinizin aksamaması ve yoğunluk yaşanmasını önlemek için istenilen evrakların asıllarını ve üniversiteye teslim etmek üzere fotokopilerini kayda gelirken yanınızda eksiksiz bir şekilde bulundurun.