SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İslami Bankacılık ve Finans II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Başvuru Koşulları ve Kontenjan İlanı

01.08.2017

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

İSLAMİ BANKACILIK VE FİNANS II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA İLİŞKİN

BAŞVURU KOŞULLARI VE KONTENJAN İLANI

A- BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuru Tarihleri :

21 Ağustos-06 Eylül 2017

Başvuru Adresi     :


D-100 Karayolu Dumlupınar Mah.
34730 Kadıköy / İSTANBUL                        

Tel: (216) 280 2346

       (216) 280 2345

       (216) 280 2342

                                                     

B- SINAV VE KAYIT

Mülakat\Yazılı Sınav Tarihi

7 Eylül 2017

Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların İlanı

8 Eylül 2017

Kesin Kayıt Tarihleri

11 – 15 Eylül 2017

C- BAŞVURU KOŞULLARI

1.Mezuniyet Koşulu

II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuru için; yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmak.

2.Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Koşulu

II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adaylar için ALES şartı aranmaz.

3.Yabancı Dil Bilgisi

II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adaylar için yabancı dil koşulu aranmaz.

4.Diploma Mezuniyet Notu Koşulu

II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adaylar için mezuniyet not şartı aranmaz.

5.Yabancı Uyruklu Adayların Başvuru Koşulları

a)II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuracak yabancı uyruklu adaylar mezuniyet koşulu, ALES koşulu, yabancı dil bilgisi koşulu ve diploma mezuniyet notu koşulu konusunda yukarıda belirtilen hükümlere tabidir.

b)Yabancı uyruklu adaylar, Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)'den lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir belgeyi almış olmalıdır. Bu belgeye sahip olmayan adaylar Türkçe'den sınava tabi tutulurlar.

D- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adaylar başvurularını online yaparlar. Başvurularda herhangi bir ücret alınmaz.

1.II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuru için lisans diploması veya çıkış belgesi fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu adayların ve aynı durumdaki Türk vatandaşlarının, diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

2.Yüksek lisans programına başvuracakların lisans not tablosu (transkript) belgesi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu adaylar ve aynı durumdaki Türk vatandaşlarının, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

3.Başvuru Formu (online doldurulur.)

E- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

a)Adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri;  lisans not ortalamasının %50’si ve mülakat ve/veya yazılı sınav notunun %50’si toplanarak elde edilen puana göre yapılır.  Elde edilen bu puanın başarı değerlendirmesine alınabilmesi için en az 65 olması gerekir.

b)Yabancı uyruklu adayların sınav değerlendirmeleri mülakat sonucuna göre yapılır. Adayın başarılı sayılabilmesi için en az 65 puan alması gereklidir.

F- TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI KONTENJAN TABLOLARI

İKTİSAT ANABİLİM DALI

Kontenjan Sayısı

Türk Uyruklu

Yabancı Uyruklu

İslami Bankacılık ve Finans Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans Programı

30

5