SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İslami Bankacılık Lisansüstü Programına Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Aday Öğrenci Listesi

08.09.2017

Kayıt Hakkı Kazanan Adaylarımızın Dikkatine: Üniversitemize Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adaylarımız; T.C. Vakıflar Banaksına Ait Şube, ATM ve İnternet Bankacılığından Üniversite Harç İşlemlerinden (İstanbul Medeniyet Üniversitesi) Öğrenci Numarası girilerek harç ödeme işlemlerini gerçekleştirebilir. Ödeme yaptıktan sonra dekont ve kayıt için gerekli belgelerle Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

ANABİLİM DALI: İKTİSAT

PROGRAM: İSLAMİ BANKACILIK ve FİNANS

PROGRAM TÜRÜ: TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

 1.  Erkan  ERARSLAN   17340206001
 2. Selahattin        SEZGİN  17340206002
 3. Muhammet      SALİH  17340206003
 4. Remzi  KEKEÇ 17340206004
 5. Mücahit ÖZEN 17340206005
 6. Hasan  DOĞAN 17340206006
 7. Mustafa KAHRAMAN 17340206007
 8. Emre TETİK 17340206008
 9. Muhammet Ensari GÖGTAŞ 17340206009
 10. Turgay BAĞATUR   17340206010
 11. Emre URHAN  17340206011
 12. Serkan ÇAVDAR 17340206012
 13. Emre SERT 17340206013
 14. Yılmaz            ONAT 17340206014
 15. Kemal KAPLAN 17340206015
 16. Ebubekir ÇİRİŞOĞLU 17340206016
 17. Doğukan Hazar           ALBAYRAK 17340206017
 18. Ozan Cumhur ÖZ 17340206018
 19. Mustafa Yaşar SADIKOĞLU​ 17340206019

II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Kesin Kayıt Tarihleri, Kayıt İçin Gerekli Belgeler, Katkı Payı Miktarları

Kesin Kayıt Tarihleri ve Yeri :  

11 – 15 Eylül 2017

Kesin Kayıt Adresi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Güney Kampüs
D-100 Karayolu Yanyol
34700 Kadıköy / İSTANBUL                        

Tel:    (216) 280 2346

         (216) 280 2342

         (216) 280 2345

II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Kesin Kayıt İçin Belgeler

a) Yüksek lisans programına kesin kayıt için lisans diploması veya çıkış belgesinin aslı ya da üniversitece onaylı örneği ve fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

b) Yüksek lisans programına kesin kayıt için lisans mezuniyet derecesini gösterir not tablosunun (transkript) aslı veya üniversitece onaylı örneği ve fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

c) Son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf (4.5 X6 Cm.) (2 adet)

d) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

e) Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödeme makbuzu.

Tezsiz II.Öğretim Yüksek Lisans Programı (Kredi Başına)

180 TL (15x180=2.700 TL Bir Yarıyıllık)